Varannan VD i Stockholm City tror på ny fastighetsbubbla

Risken för ett större fastighetsprisfall i Sverige, och i synnerhet storstadsregionerna debatteras flitigt just nu. Ett värsta tänkbara scenario är en lågkonjunktur där börserna rasar samtidigt som en fastighetsbubbla spricker. Trots att flera experter varnar anser många erfarna fastighetsmäklare att risken för en fastighetsbubbla är liten. Men vad tror Sveriges företagsledare?

168 övergripande ansvariga på bolag i Stockholms innerstad har svarat på frågor om de anser att den pågående debatten kring en befarad fastighetsbubbla är relevant och om detta påverkar deras beslut avseende deras nuvarande kontorslokaler. Mer än varannan VD anser att debatten är relevant och 64 procent anser att det är hög risk. Trots detta planerar merparten att förlänga nuvarande kontrakt med samma villkor. Endast 12 procent planerar att byta lokal och den vanligaste orsaken är att de behöver större yta än i den nuvarande lokalen.64 procent uppger att de anser att det är hög risk, 16 procent är neutrala och 26 procent anser att det är låg risk för en fastighetsbubblaHistorien visar att om hyresnivåerna stiger, så blir det till slut så dyrt att man börjar se sig om efter alternativ. Just nu verkar marknadsläget inte påverka företagsledarnas intresse för att se över andra geografiska lägen då det snarare är färre företag än tidigare som planerar att byta lokal när deras nuvarande kontrakt löper ut. Endast 12 procent av de intervjuade personerna planerar att byta lokal när deras nuvarande kontrakt löper ut.

Målgrupp: Aktiebolag med minst 10 anställda per arbetsställe i Stockholm city
Intervjuad person: Övergripande ansvarig/VD


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer