Brist på arbetskraft är största tillväxthindret för verkstäderna i Småland

Under personliga intervjuer med 207 produktionschefer inom verkstadsindustri i Kalmar, Kronoberg och Jönköpings län framgår det att andelen företag som upplever tillväxthinder ökar igen. Varannan produktionschef på verkstäderna i Småland upplever att det är brist på arbetskraft inom det egna behovsområdet och 29 procent anser att detta är det största tillväxthindret.

1 av 4 företag har behov av att rekrytera personal inom det närmaste halvåret och många har tjänster som behöver tillsättas omgående. Störst efterfrågan är det på svetsare, maskinoperatörer och tekniker.

Under oktober ökade andelen företag som upplever att de har problem med sin verksamhet. Trots ökningen är det fortfarande fler positiva i jämförelse med årets första kvartal. Förutom personalbrist har företagen sett en minskad orderingång och påverkas av den globala ekonomins utveckling. 57 procent av de tillfrågade bolagen exporterar idag varav nästan 80 procent till länder inom Europa. 3 av 4 exporterande företag tror att de kommer att kunna bibehålla nuvarande omsättning för export under 2016.
Under maj ökade andelen produktionschefer som uppgav att omsättningen skulle minska 2015 jämfört med 2014, framförallt på den svenska marknaden. Under oktober i år ser vi att budgeten för planerade maskininvesteringar minskar kraftigt jämfört med prognosen under kvartal 1 och 2 vilket indikerar en klar inbromsning.
Målgrupp: Svensk verkstadsindustri med en omsättning >3 miljoner
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer