Fastigheter med kontorslokaler är de hetaste objekten just nu

2 169 fastighetsägare inom Stockholms län har under perioden april 2011 till och med september 2015 svarat på frågor avseende planerade fastighetstransaktioner. Under september 2015 ligger andelen planerade fastighetstransaktioner på den högsta nivån sedan 2011.

Intresset för att förvärva ytterligare fastigheter är just nu tre gånger så hög i förhållande till andelen fastighetsägare som planerar att sälja.Andelen fastighetsägare som vill utöka sitt fastighetsbestånd har ökat med 8 procent under den senaste 6 månadsperioden och ligger nu på en rekordhög nivå på 32 procent. Även intresset för att avyttra fastigheter ökar något från 11 till 13 procent under samma period.
Fler är intresserade av att köpa kontorsfastigheter och industrifastigheter än tidigare medan intresset för bostadsfastigheter har minskat

Kontorsfastigheter ökning från 20 till 29 procent
Industrifastigheter ökning från 21 till 25 procent
Bostadsfastigheter minskar från 28 till 23 procent

Andelen fastighetsägare som vill sälja industrifastigheter har minskat från 33 till 12 procent. 40 procent av objekten som skall säljas under det kommande året avser bostadsfastigheter.
Målgrupp: Fastighetsägare SNI 68 i Stockholms län
Intervjuad person: Fastighetsansvarig/Förvaltare


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer