Trots ökad optimism uteblir investeringarna hos verkstäderna i Västra Götaland

Under september månad uppger 42 procent av 206 intervjuade produktionschefer att omsättningen kommer att öka 2015 jämfört med föregående år. Målgruppen består av företag inom verkstadsindustri i Västra Götalands län. Detta är en 16 procentig ökning från den senaste mätningen som genomfördes under andra kvartalet i år.

I kartläggningen framgår det även att det är färre företag som upplever tillväxthinder. 60 procent av tillväxten beräknas ske på den Svenska marknaden, 30 procent inom övriga Europa. Endast 10 procent av omsättningsökningarna beräknas komma från export utanför den Europeiska marknaden. Trots den ökade optimismen dalar andelen planerade maskininvesteringar med 8,2 procent under samma period.Trots den ökade optimismen dalar andelen planerade maskininvesteringar. Diagrammet visar den sammanräknade investeringsnivån inom tunga lyftanordningar, affärssystem, automationslösningar, robotar, CNC-maskiner för skärande samt för slipande bearbetning, märkningsmaskiner, plåtbearbetningsmaskiner, truckar samt trumlings- och blästringsutrustningar.Diagramet visar förändring avseende planerade investeringar i procent under perioden mars 2014 fram till september 2015.
Målgrupp: Verkstadsindustri i Västra Götalands län
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer