Fortsatt stabilt för verkstäderna i Mälardalen

Under augusti månad har 200 produktionschefer inom verkstadsindustri i Stockholm, Uppsala och Södermanlands län svarat på frågor avseende företagets planerade maskininvesteringar.

Kartläggningen visar på en fortsatt hög efterfrågan då 31 procent av de tillfrågade bolagen planerar att investera i nya maskiner inom den närmaste 12 månadsperioden. Lyftanordningar, CNC-maskiner och plåtbearbetningsmaskiner toppar inköpslistorna.Den genomsnittliga budgeten för maskininvesteringar har ökat sedan första kvartalet 2015.Flest investeringar planeras inom lyftanordningar, CNC-maskiner och maskiner för plåtbearbetningsmaskiner.
Målgrupp: Svensk verkstadsindustri med en omsättning >3 miljoner
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer