Verkstadsindustrin i Skåne tror på ökad omsättning 2015

Under augusti har 200 produktionschefer inom verkstadsindustri i Skåne, Blekinge och Hallands län svarat på frågor avseende bolagens tillväxtpotential under verksamhetsåret 2015. Andelen företag som bedömer att de kommer att öka sin omsättning har stigit från 43 till 47 procent, vilket innebär en ökning med 4 procent under det senaste kvartalet. 80 procent av tillväxten beräknas ske inom Europa med koncentration på Sverige.

Brist på kvalificerad arbetskraft är ett stort problem. Mer än 6 av 10 produktionschefer anser att det "råder brist" på arbetskraft inom det egna behovsområdet. 1 av 5 upplever att det är "stor brist" på den kompetens som de efterfrågar. Det är framför allt svetsare, operatörer och övrig produktionspersonal som efterfrågas.Omsättningsförändringarna beräknas ske främst inom Europa med koncentration inom Sverige. Ingen av de tillfrågade produktionscheferna bedömer att de kommer att minska exporten utanför Norden.I södra Sverige uppger 14 procent av 200 tillfrågade produktionschefer att de upplever tillväxthinder. Genomsnittet i landet ligger på 19,5 procent. Förutom brist på kompetent arbetskraft anses den globala ekonomins utveckling och minskad orderingång påverka bolagens tillväxt mest.
Målgrupp: Svensk verkstadsindustri med en omsättning >3 miljoner
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer