Nästan vartannat företag väljer Scandic Hotels

I kartläggande intervjuer med 992 kontorsansvariga framgår det att vartannat aktiebolag med mer än 10 anställda genomför affärsresor som innefattar övernattningar i Sverige. 32 procent av dessa företag upphandlar mer än 100 hotellnätter per år och de flesta har avtal med en eller flera hotellkedjor.

De två viktigaste parametrarna vid val av hotell är priset(43,2%) och det geografiska läget(36,7%). Bra service(7,9%) och hotellets standard(7,9%) anses mindre viktigt. Att hotellet har gym, internet anses ha mycket liten betydelse i sammanhanget.

Scandic Hotels är marknadsledande med 40,8 procent av marknaden, och har därmed nästan mer än dubbelt så stor andel som Nordic Choice Hotels som har 20,6 procent av de tillfrågade företagen som kunder i dagsläget. Best Western placerar sig på tredje plats med en liten marginals ledning över Elite Hotels.

49,5 procent av de tillfrågade bolagen uppger att de genomför affärsresor som innefattar övernattningar på svenska hotell. I genomsnitt upphandlas 189 hotellnätter per år och företag. 6 av 10 företag har avtal med en eller flera hotellkedjor och 4 av 10 bokar olika vid varje resetillfälle.
De flesta övernattningar är koncentrerade till storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg.
Målgrupp: Tjänsteföretag med minst 10 anställda per arbetsställe i Sverige
Intervjuad person: Kontorsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer