Fortsatt brist på arbetskraft inom verkstadssektorn

402 produktionschefer inom verkstadsindustrin har svarat på frågor avseende tillgång och efterfrågan av personal. Kartläggningen visar att andelen företag som har ett behov och planerar att rekrytera ytterligare personal under den närmaste 6 månadsperioden har fördubblats sedan december 2014.

Men arbetsgivarna har problem att hitta personer med spetskompetens till industrijobben. 4 av 10 tillfrågade uppger att det råder brist på arbetskraft inom det egna behovsområdet och 2 av 10 att det är mycket stor brist på tillgänglig personal. Endast 3 procent av produktionscheferna uppger att det finns god tillgång till arbetskraft.35 procent av de efterfrågade tjänsterna skulle behöva tillsättas omgående. Svetsare är det hetaste jobbet följt av operatörer och montörer. Den vanligaste rekryteringsmetoden är att nyttja personliga kontakter men vi ser även en tydlig trend som visar att betydligt fler företag än tidigare använder Arbetsförmedlingen som rekryteringskanal. 3 av 10 produktionschefer anser att det är ett intressant alternativt att hyra in personal via bemanningsföretag.

Diagrammet visar endast de fyra mest efterfrågade kompetenserna.Den genomsnittliga efterfrågan på ytterligare personal ligger på 1,3 personer i snitt per företag inom verkstadsindustri. Inom tjänstesektorn ligger motsvarande nivå för efterfrågan på 3,8 personer i snitt per företag.
Målgrupp: Svensk verkstadsindustri med en omsättning >3 miljoner
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer