Verkstadsindustrin i Mellansverige glöder

Verkstadsindustrin i Mellansverige är glödhet. Enligt den senaste kartläggningen i Örebro, Västmanland, Värmland och Östergötlands län kommer andelen planerade maskininvesteringar att öka med 161 procent under den kommande 12 månadsperioden.

Detta trots att 1 av 4 företag upplever tillväxthinder i form av bristande efterfrågan, brist på kvalificerad arbetskraft, den globala ekonomins utveckling samt ökad konkurrens från utländska aktörer. 6 av 10 bolag bedömer att omsättningen kommer att öka under 2015 jämfört med 2014.Den genomsnittliga budgeten för planerade maskininvesteringar ligger på den näst högsta nivån i jämförelse med övriga regioner i landet.Något som sticker ut i statistiken är att andelen planerade investeringar inom CNC-maskiner för skärande bearbetning ligger på 13,5 procent, vilket är dubbelt så högt som i övriga landet.
Målgrupp: Verkstadsindustri i Örebro, Värmland,Östergötland samt Västmanlands län
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer