American Express Global Business Travel är den ledande affärsresebyrån.

Under personliga intervjuer med 595 övergripande ansvariga på aktiebolag med minst 10 anställda framgår det att 62 procent av bolagen genomför resor utomlands varje år. 5 av 10 företag har ett avtal med en affärsresebyrå, 3 av 10 bokar sina resor via nätet och övriga väljer olika från gång till gång.

Under mars svarade 194 företagsledare i Stockholm city på frågor kring företagets resevanor. Drygt häften, närmare bestämt 46 procent av företagen i målgruppen aktiebolag med minst 10 anställda eller uppåt uppger att de bokar sina resor via en partner. 13,8 procent av de tillfrågade bokar sina affärsresor via American Express Global Business Travel, vilket placerar denna leverantör som ledande inom segmentet. På andra plats hamnar Travel Link som används av 10,3 procent av de tillfrågade och på delad plats ser vi HRG Sverige och Via Egencia med vardera 6,9 procent av marknaden.Stockholm är den region som har flest antal företag som genomför resor utomlands och även flest antal resenärer totalt sett i genomsnitt. Malmö är den region som genomför flest antal resor per år i genomsnitt och Göteborg det högsta antalet resenärer i genomsnitt per resa.
Målgrupp: Aktiebolag med minst 10 anställda per arbetsställe
Intervjuad person: Övergripande ansvarig/VD


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer