8 av 10 företag inom verkstadsindustrin saknar ett underhållssystem

Inom svensk tillverkningsindustri finns ett finns ett ständigt behov av att effektivisera produktionsprocesser. Underhållssystem är olika typer av system för ett systematiserat arbete med underhåll och reparationer av industriell utrustning och materiel. Ett underhållssystem ökar tillgängligheten av information som kan minimera maskinstillestånd och produktionsbortfall genom att reglera underhållsinsatser.

Marknaden för underhållssystem växer och andelen företag inom verkstadsindustrin som har ett underhållssystem har fördubblats under det senaste året. Trots det saknar fortfarande 8 av 10 verkstäder ett underhållssystem idag.

Under första kvartalet 2014 uppgav endast 1 procent av 393 tillfrågade produktionschefer inom verkstadsindustrin, att de planerade att investera i ett underhållssystem under den närmaste 12 månaders perioden. Trots detta har andelen verkstäder som har ett underhållssystem har ökat från 9 procent till 21 procent sedan dess.Mer än hälften av underhållssystemen är egenutvecklade. Den största leverantören av mjukvara är Monitor som har 7,4 procent av användarna som kunder. Diagrammet visar endast de mjukvaruleverantörer som har 3 procent eller mer av marknaden inom underhållssystem.

Målgrupp: Svensk verkstadsindustri med en omsättning >3 miljoner
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer