Vart fjärde bolag med Windows Server 2003 har inte bestämt hur de ska göra när Microsofts support snart upphör

Den 14 juli 2015 överger Microsoft alla versioner av Windows Server 2003 och Windows Server 2003 R2. Support och säkerhetsuppdateringar kommer att upphöra. En kartläggning av 976 företag med minst 20 anställda per arbetsställe visar att sjutton procent fortfarande har Windows Server 2003 eller Windows 2003 R2 på sina servrar idag. Och var fjärde av dessa IT-chefer säger att det ännu inte fattats beslut om hur IT-miljön ska säkras.

Sju av tio ”drabbade” IT-chefer säger att de planerar att migrera till en nyare version av Windows server. Fyra procent av är intresserade av se över möjligheten att lägga ut det som en plattformsoberoende molntjänst.Drygt 70 procent av bolagen lagrar data internt och investeringsnivån för hårdvara inom datalagring ligger på 4,3 procent. 5,2 procent av företagen i målgruppen uppger även att de planerar att investera i virtuella servrar inom det närmaste halvåret.Målgruppen för kartläggningen är aktiebolag med minst 20 anställda per arbetsställe. Företagen har i genomsnitt 15 servrar per företag. Högst andel servrar har bolagen inom Stockholm City där snittet ligger på 30,6 servrar per företag, lägst andel har företagen i Eskilstuna, Västmanland, Södermanland och Malmö, Lund.
Målgrupp: Aktiebolag med minst 20 anställda per arbetställe
Intervjuad person: IT-ansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer