2 miljoner kvadratmeter tak ska beläggas under det kommande året

Behovet av nya takbeläggningar är fortsatt stort i Sverige. Publikators genomgång av fastighetsbranschens planer visar att av nästan tolvhundra tillfrågade fastighetsbolag förutser vart femte någon form av takåtgärder under de kommande tolv månaderna.

Med svar från 14 procent av Sveriges cirka 8 500 fastighetsbolag uppskattar Publikator att det i riket totalt handlar om över 2 miljoner kvadratmeter tak som under det kommande året behöver bytas eller repareras. Främst handlar det om papptak (38 %), plåt (31 %) och tegel/betong-tak (23%).De största behoven finns i Västra Götaland och Småland. Lägst efterfrågan på takarbeten är det i Östergötland och Skåne.
Målgrupp: Svenska fastighetsägare SNI 68
Intervjuad person: Fastighetsansvarig/Förvaltare


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer